OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA DO ŻŁOBKA

OGŁOSZENIE

Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania do żłobka na podstawie Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 poz. 2270) są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu następujących danych:

  1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
  2. daty urodzenia rodziców;
  3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
  4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

 

Załącznik  do wypełnienia DLA RODZICÓW ZNAJDUJE SIĘ w „POBIERALNI”

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.