Żłobek jest instytucją społeczną o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym, która tworzy warunki dla pełnego rozwoju dzieci i zaspokojenia ich potrzeb tj. bezpieczeństwa, jedzenia, uznania, samourzeczywistnienia, oparcia społecznego, miłości, własnej wartości itd. i potrzeb związanych z prawidłowym rozwojem psycho – motorycznym oraz emocjonalno-społecznym.

 Do żłobka są przyjmowane dzieci  od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie zgodnie z normami żywieniowymi (cztery posiłki), zabiegi pielęgnacyjne i opiekę wychowawczą oraz wszechstronny rozwój osobowości. Dla pełnego rozwoju dziecka są codziennie prowadzone z dziećmi na poszczególnych grupach zajęcia właściwe do wieku dziecka. Są to zajęcia zabawowe z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzenie zajęć odbywa się  w postaci zabaw ruchowych, manipulacyjnych, tematycznych (naśladowcze i odtwórcze), konstrukcyjnych, dydaktycznych (loteryjki, układanki, mozaiki), ćwiczenia manualne i ćwiczenia mowy. Przykładamy dużą wagę do rozwoju procesów poznawczych, a więc do rozwoju spostrzegawczości, dziecko poznaje i wyodrębnia te cechy przedmiotów, które są dla niego ważne, mowy i myślenia poprzez przyswajanie słów określonych przedmiotów, cech oraz stosunków zachodzących miedzy przedmiotami (pod, niżej, większy), pamięci i uwagi oraz wyobraźni o otaczającym świecie.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.