Informacja o Ubezpieczeniu dzieci 2023\2024r

OPŁATY WNOSZONE W ŻŁOBKU w roku 2023/24

1.   Miesięczna opłata za żłobek bez zniżki 296,94 zł

2.   Dzienna stawka żywieniowa 9 zł

3.   Jednorazowa opłata wnoszona we wrześniu związana z ubezpieczeniem dziecka NW w kwocie 30zł, wpłata do 6września

4.   Wyprawka (jednorazowa wpłata na cały rok u intendenta) w kwocie 150 zł do końca września. Opłatę będzie można również uiścić w dniu otwartym 30-31 sierpnia

5.    Opłata na Radę Rodziców obecnie 25 zł miesięcznie (wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców mogą być dokonywane miesięcznie lub kwartalnie)

 

Opłata za żłobek jest wnoszona z dołu do dnia 25 następnego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Opłata  za pobyt dziecka w żłobku jest pobierana zgodnie z uchwałą Nr XV/190/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 r

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁATĘ ZA ŻŁOBEK

Opłata za świadczone usługi przez Żłobek tj. opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie wnoszona jest

na rachunek bankowy Miejskiego Żłobka.

 

DANE DO PRZELEWU

 

    Miejski Żłobek

    08-110 Siedlce

    ul. St. Batorego 2

    NR KONTA :

    ING 20 1050 1953 1000 0023 4841 6468

 

    W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

    Imię i nazwisko dziecka……………. nazwa grupy …….np. biedronki

    Opłata za żłobek miesiąc………np. luty

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH  na Radę Rodziców

Opłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka jest dokonywana przez rodziców na konto.

NR KONTA :

Bank Santander 

93 1090  2688 0000 0001 3727 6347

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata na Radę Rodziców

Imię i nazwisko dziecka…………….nazwa grupy…………..

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.