HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2021/2022

 

Załącznik do zarządzenia nr 4/2021r

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia postępowania
1 Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka. 15.03.2021 godz.8.00 26.03.2021 godz.15.00
2 Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)  

01.04.2021godz.8.00

 

16.04.2021godz.15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.  

19.04.2021    godz. 8.00

 

23.04.2021  godz. 15.00

4 Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.  

27.04.2021 godz. 8.00

5 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.
27.04.2021       godz. 8.00 10.05.2021 godz. 15.00
6 Postępowanie uzupełniające – Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.  27.04.2021       godz. 8.00                     05.05.2021 godz. 15.00
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.                         06.05.2021 godz.8.00                         07.05.2021 godz.15.00
8 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych bądź nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

                                     10.05.2021 godz. 8.00

 

9 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.                   10.05.2021   godz. 8.00                     14.05.2021      godz. 8.00

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia”  bądź w Miejskim Żłobku. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać elektronicznie na adres dyrektor@zlobek.siedlce.pl bądź złożyć osobiście w placówce w podpisanej kopercie lub foli do przygotowanej w tym celu tzw. wrzutki.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.