HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2024/2025

 

Załącznik 1 do zarządzenia nr 6/2024 r.

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia postępowania
1 Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.  

22.03.2024

 

29.03.2024

2 Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)  

              03.04.2024

 

                16.04.2024

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.  

17.04.2024

 

23.04.2024

4 Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.  

24.04.2024 godz. 8.00

5 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.
 

24.04.2024

 

07.05.2024

6 Postępowanie uzupełniające – Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.  

24.04.2024

 

07.05.2024

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.  

08.05.2024

 

10.05.2024

8 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.  

13.05.2024 godz. 8.00

 

9 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka z postępowania uzupełniającego.

 

 

13.05.2024

 

15.05.2024

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia”  bądź w Miejskim Żłobku. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.