HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2023/2024,

 

Załącznik 1 do zarządzenia nr 3/2023 r

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia postępowania
1 Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.  

22.03.2023

 

31.03.2023

2 Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)  

              03.04.2023

 

                14.04.2023

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.  

17.04.2023

 

21.04.2023

4 Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.  

24.04.2023 godz. 8.00

5 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.
 

24.04.2023

 

08.05.2023

6 Postępowanie uzupełniające – Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.  

28.04.2023

 

08.05.2023

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.  

09.05.2023

 

10.05.2023

8 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.  

12.05.2023 godz. 8.00

 

9 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka z postępowania uzupełniającego.

 

 

12.05.2023

 

15.05.2023

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia”  bądź w Miejskim Żłobku. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.