INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DZIECI 2024\2025

OPŁATY WNOSZONE W ŻŁOBKU W ROKU 2024/2025

1.   Miesięczna opłata za żłobek bez zniżki 301,00 zł

2.   Dzienna stawka żywieniowa 9 zł

3.   Jednorazowa opłata wnoszona we wrześniu związana z ubezpieczeniem dziecka NW w kwocie 47 zł, wpłata do 16września

4.   Wyprawka (jednorazowa wpłata na cały rok u intendenta) w kwocie 200 zł do końca września. Opłatę będzie można również uiścić w dniu otwartym 29-30 sierpnia

5.    Opłata na Radę Rodziców obecnie 35 zł miesięcznie (wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców dwa razy do roku za I i II semestr. Pierwsza wpłata w miesiącu październiku – 175 zł, druga wpłata w miesiącu luty – 175 zł). Rodzice mają możliwość jednorazowej wpłaty na Radę Rodziców za cały rok – 350 zł. W przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny, składka może być wpłacana co miesiąc.

 

Opłata za żłobek jest wnoszona z dołu do dnia 25 następnego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Opłata  za pobyt dziecka w żłobku jest pobierana zgodnie z uchwałą Nr XV/190/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 r

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁATĘ ZA ŻŁOBEK

Opłata za świadczone usługi przez Żłobek tj. opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie wnoszona jest

na rachunek bankowy Miejskiego Żłobka.

 

DANE DO PRZELEWU

 

    Miejski Żłobek

    08-110 Siedlce

    ul. St. Batorego 2

    NR KONTA :

    ING 20 1050 1953 1000 0023 4841 6468

 

    W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

    Imię i nazwisko dziecka……………. nazwa grupy …….np. biedronki

    Opłata za żłobek miesiąc………np. luty

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH  na Radę Rodziców

Opłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka jest dokonywana przez rodziców na konto.

NR KONTA :

Bank Santander 

93 1090  2688 0000 0001 3727 6347

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata na Radę Rodziców

Imię i nazwisko dziecka…………….nazwa grupy…………..

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.