HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2020/2021

 

Załącznik do zarządzenia nr 4/2020r

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2020/2021

Lp Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia postępowania
1 Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka. 09.03.2020 godz. 8.00 20.03.2020 godz. 15.00
2 Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)  

01.04.2020 godz. 8.00

 

17.04.2020 godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.  

20.04.2020 r godz. 8.00

 

23.04.2020 r godz. 15.00

4 Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka. Nowy termin ogłoszenia list zostanie podany w zakładce Aktualności
5 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka w roku 2020/2021
Nowy termin składania potwierdzenia zostanie podany w zakładce aktualności
6 Postępowanie uzupełniające – Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka. Nowy termin zostanie podany do wiadomości
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.
8 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych bądź nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
9 Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „strefa rodzica” –>„pobieralnia” bądź w Miejskim Żłobku.

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.