Informacja spotkań organizowanych w

 Miejskim Żłobku 

1.   Spotkania indywidualne  dla rodziców. Informacje o postępach dziecka – „Arkusz obserwacji dziecka”. Terminy spotkań zostaną podane przez opiekunów poszczególnych grup.

2.   Spotkania indywidualne  z LOGOPEDĄ I TERAPEUŁTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Szanowni Rodzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.08.11r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1086 z póżn. zm.) wprowadzono dla dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, szczepienie ochronne przeciwko ospie wietrznej jako bezpłatne szczepienie obowiązkowe. Zostało ono wprowadzone dla tej grupy dzieci jako grupy wysokiego ryzyka zakażenia ospą wietrzną ze względu na czasowe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego.

Słów kilka o ospie wietrznej

Ospa wietrzna to wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wywoływana przez wirus Varicella-zoster virus. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni ludzi i pośrednio przez kontakt z przedmiotami świeżo zanieczyszczonymi wydzieliną z pęcherzyków od chorej osoby. Choroba rozwija się przez ok. 11-21 dni od zakażenia  wirusem.

Na początku stwierdza się łagodne objawy kliniczne takie jak brak apetytu, ból głowy, osłabienie, niewysoka gorączka. Wysypka pojawia się po kilku dniach, zwykle ze wzrostem temperatury do 38-39OC, w kilku rzutach i zmienia się, przechodząc od fazy plam do pęcherzyków z treścią, krost i krótko utrzymujących się blizn. Wysypka w różnych fazach (od pęcherzyków do strupów), występuje nieregularnie na całym ciele, również na skórze owłosionej, śluzówkach jamy ustnej i innych, nawet na spojówkach i rogówce. Wysypce tej towarzyszy silny świąd. Dodatkowo może też wystąpić powiększenie węzłów chłonnych  na potylicy lub karku, lekkie zaczerwienienie gardła i suchy kaszel.

Ospa wietrzna to nie zawsze łagodna choroba

Przebieg ospy wietrznej najczęściej łagodny u dzieci, u młodzieży i dorosłych może charakteryzować się znacznym nasileniem objawów. Ryzyko wystąpienia powikłań po zachorowaniu wzrasta wraz z wiekiem.

Jako powikłania po zachorowaniu na ospę wietrzną mogą wystąpić: najczęściej wtórne zakażenia bakteryjne skóry (głównie paciorkowcowe lub gronkowcowe, niekiedy o ciężkim przebiegu, prowadzące do owrzodzeń lub wręcz martwicy tkanek), trwałe blizny, bakteryjne zapalenie płuc, rzadziej zapalenie mózgu (z objawami zaburzeń koordynacji ruchów, drżeniem mięśni), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca, zapalenie nerek, przy owrzodzeniach rogówki – upośledzenie widzenia. Zachorowanie na ospę wietrzną są niebezpieczne dla kobiet w ciąży – u dziecka może wystąpić niedorozwój kończyn, wady oczu, opóźnienie rozwoju  psychoruchowego, a nawet zgon.

Szczególnie niebezpieczne są zachorowania na ospę wietrzną noworodków, osób w podeszłym wieku, osób o upośledzonej odporności, chorujących na choroby nowotworowe, po przeszczepach.

Większość ludzi choruje w dzieciństwie, a ponieważ zachorowanie pozostawia odporność, powtórne zachorowania na ospę należą do rzadkości. Jednak na skutek uaktywnienia się wirusów, które pozostają po przechorowaniu w zwojach nerwowych, najczęściej przy spadku odporności organizmu, mogą pojawić się objawy półpaśca. Po kilku dniach bólu i tkliwości  skóry unerwionej przez zajęte nerwy, następuje w tym miejscu wysyp pęcherzyków przypominających pęcherzyki ospy wietrznej, nieco jednak większych i głębiej umiejscowionych, zwykle położonych po jednej stronie ciała. U części osób przez długi okres pozostaje nadwrażliwość i bolesność zaatakowanych obszarów ciała.

Jak częste są zachorowania na ospę wietrzną

Ospa wietrzna nadal jest stosunkowo częstym zachorowaniem w Polsce.

Okres sprawo-zdawczy

Liczba zachorowań na ospę wietrzną

Zapadalność czyli ilość chorych na 100 tys. mieszkańców

Polska*

Woj. mazowieckie*

Powiat siedlecki*

Polska

Woj. mazowieckie

Powiat siedlecki

Rok 2012

208 276

25 308

1157

540

478

731

Rok 2013

178 501

27 421

794

467

517

502

Rok 2014

221 577

35 321

1165

575

664

736

*Dane statystyczne pochodzą z biuletynu NIZP-PZH oraz odpowiednich meldunków Mz-56

 

Rozkład zachorowań na ospę wietrzną w grupach wiekowych na przykładzie 2013r.

Grupa wiekowa

Procentowy udział zachorowań

grupy wiekowej w całkowitej ilości zachorowań w 2012r.

Zapadalność czyli ilość chorych na 100 tys. ludności danej grupy wiekowej

0-4 lata

44,7%

3947

5-9 lat

38,5%

3599

powyżej 10 lat

16,8%

 

Jak zabezpieczyć się przed zachorowaniem na ospę wietrzną

Przed zachorowaniem można się zabezpieczyć poprzez szczepienie ochronne. W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw ospie wietrznej o nazwie VARILRIX do stosowania u osób od ukończenia 9 miesiąca życia. Pełne szczepienie obejmuje podanie 2 dawek w odstępie co najmniej 6 tygodni pomiędzy nimi. Szczepienie to jest szczególne polecane nie tylko dzieciom przebywającym w skupiskach, ale również osobom z otoczenia chorych na choroby nowotworowe, osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych oraz kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną (zwłaszcza pracujące lub przebywające w kontakcie z dziećmi).

Rodzicu, wykonaj bezpłatne szczepienia swojego dziecka przeciwko ospie wietrznej, aby uniknąć wszystkich zagrożeń i niedogodności wiązanych z zachorowaniem. W tym celu:

–  poproś dyrekcję placówki o wydanie zaświadczenia, że Twoje dziecko obecnie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego,

– z takim zaświadczeniem udaj się z dzieckiem do swojego lekarza POZ,

– lekarz przeprowadzi wywiad i badanie dziecka, i ostatecznie dokona kwalifikacji do szczepienia,

– pamiętaj, że pełne szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 tygodni.

Opracowanie: Sekcja Epidemiologii PSSE w Siedlcach, II 2015r.

 

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.