Wznowienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka

Szanowni Państwo !!

W związku ze wznowieniem funkcjonowania od września Miejskiego Żłobka w warunkach dostosowanych do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zapoznanie się z treścią -Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa (zakładka STREFA RODZICA–>POBIERALNIA), które obowiązują w placówce.

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania i złożenia w dniu przyprowadzenia dziecka – OŚWIADCZENIA oraz DEKLARACJI (zakładka STREFA RODZICA–>POBIERALNIA) .
Podpisane dokumenty należy przekazać opiekunom podczas przekazywania dziecka pod ich opiekę. Brak podpisanego oświadczenia i deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do placówki.

Dnia 27.08.2020 i 28.08.2020 w godz. od 9.00 do 12.00 będzie można przynieść rzeczy (podane w zakładce -STREFA RODZICA–>Informacja dla rodziców) i spotkać się z opiekunami.

Wszystkie nowe dzieci od września przez okres od tygodnia do dwóch będą przechodziły okres adaptacyjny. W tym czasie należy przyprowadzać dziecko na 2-3 godz. dziennie.

Dzieci z BIEDRONEK, PSZCZÓŁEK zostały podzielone na dwie grupy według listy dzieci przyjętych (na spotkaniu opiekunowie będą informować oraz będą listy z podziałem wywieszone do wglądu rodziców).

– Pierwsza grupa godz. 9.00-12.00

– Druga grupa godz. 12.30 – 15.30

Dzieci z grupy KRASNOLUDKI przychodzą wszystkie na godz. 9.00

Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku przychodzą według zasad zawartych w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA tj. przychodzą do godz. 8.00

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci i pracowników Miejskiego Żłobka liczymy na wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.