HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
NA ROK 2019/2020


Załącznik do zarządzenia nr 5/2019r

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2019/2020

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia postępowania

1

Składanie karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka

 

11.03.2019 godz. 8.00

22.03.2019 godz.15.00

2

Składanie karty  zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków określonych w kryteriach przyjęcia dziecka do żłobka (zakładka „pobieralnia”)

 

01.04.2019 godz.8.00

 

12.04.2019 godz.15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszeniowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia dziecka do żłobka.

 

15.04.2019 godz.8.00

 

19.04.2019 godz.15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeniowej) przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji do żłobka.

25.04.2019 godz.8.00

5

Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.

26.04.2019 godz. 8.00

10.05.2019 godz.15.00

6

Postępowanie uzupełniające - Składanie przez rodziców (w ciągu 7 dni) wniosków odwoławczych do komisji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do żłobka.

 

26.04.2019 godz.8.00

 

08.05.2019 godz.15.00

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków odwoławczych przez rodziców.

09.05.2019 godz.8.00

13.05.2019 godz.15.00

8

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych bądź nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

16.05.2019 godz. 8.00

9

Składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka.

17.05.2019 godz. 8.00

24.05.2019 godz.15.00

 

Wszystkie dokumenty dla rodziców dostępne są na stronie żłobka www.zlobek.siedlce.pl w zakładce „pobieralnia” bądź w Miejskim Żłobku.

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.