INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁATĘ ZA ŻŁOBEK

Opłata za świadczone usługi przez Żłobek tj. opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie wnoszona jest

na rachunek bankowy Miejskiego Żłobka.

             Opłatę należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

DANE DO PRZELEWU

    Miejski Żłobek

    08-110 Siedlce

    ul. St. Batorego 2

    NR KONTA :

    ING 20 1050 1953 1000 0023 4841 6468

 

    W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

    Imię i nazwisko dziecka................ nazwa grupy .......np. biedronki

    Opłata za żłobek miesiąc.........np. luty


INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH  na Radę Rodziców

Opłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka jest dokonywana przez rodziców na konto.

NR KONTA :

Bank Zachodni WBK S.A.

93 1090  2688 0000 0001 3727 6347

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata na Radę Rodziców

Imię i nazwisko dziecka................nazwa grupy..............