INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH  na Radę Rodziców

Od miesiąca września 2018 roku opłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka jest dokonywana przez rodziców na konto.

NR KONTA :

Bank Zachodni WBK S.A.

93 1090  2688 0000 0001 3727 6347

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata na Radę Rodziców

Imię i nazwisko dziecka................nazwa grupy..............

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Opłata za świadczone usługi przez Żłobek tj. opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie

od 1 lutego 2016 roku będzie przyjmowana i dokonywana tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Miejskiego Żłobka.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka informuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, że od dnia 01września 2015 roku mogą dokonywać opłaty za żłobek przelewem na konto. Opłatę należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH OPŁATĘ ZA ŻŁOBEK PRZELEWEM

 

Miejski Żłobek

08-110 Siedlce

ul. St. Batorego 2

NR KONTA :

ING 20 1050 1953 1000 0023 4841 6468

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata za żłobek za miesiąc ………………......

Imię i nazwisko dziecka................ nazwa grupy ............