OPŁATY WNOSZONE W ŻŁOBKU w roku 2020/21


1.   1.Miesięczna opłata za żłobek bez zniżki 182 zł

2.   2. Dzienna stawka żywieniowa 6 zł

3.   3. Jednorazowa opłata wnoszona we wrześniu związana z ubezpieczeniem dziecka NW 29 zł, wpłata do 4 września

4.   4. Wyprawka (jednorazowa wpłata na cały rok u intendenta lub na grupie) w kwocie 100 zł do końca września

5.    5. Opłata na Radę Rodziców obecnie 20 zł miesięcznie (wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców mogą być dokonywane kwartalnie)


INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁATĘ ZA ŻŁOBEK

Opłata za świadczone usługi przez Żłobek tj. opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie wnoszona jest

na rachunek bankowy Miejskiego Żłobka.

             Opłatę należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

DANE DO PRZELEWU

    Miejski Żłobek

    08-110 Siedlce

    ul. St. Batorego 2

    NR KONTA :

    ING 20 1050 1953 1000 0023 4841 6468

 

    W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

    Imię i nazwisko dziecka................ nazwa grupy .......np. biedronki

    Opłata za żłobek miesiąc.........np. luty


INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁACAJĄCYCH  na Radę Rodziców

Opłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka jest dokonywana przez rodziców na konto.

NR KONTA :

Bank Zachodni WBK S.A.

93 1090  2688 0000 0001 3727 6347

 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ :

Opłata na Radę Rodziców

Imię i nazwisko dziecka................nazwa grupy..............