Aktualności‎ > ‎

OGŁOSZENIE

opublikowane: 3 mar 2020, 00:23 przez Jolanta Kaczyńska
OGŁOSZENIE

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem Dyrektor Miejskiego Żłobka podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki, że na stronie żłobka w zakładce "Informacja dla rodziców" umieszczona została szczegółowa informacja wydana przez Głównego Inspektora Sanitarnego
odnośnie zaleceń dotyczących koronawirusa.
Zachęcam wszystkich do szczegółowego zapoznania się z informacją.

Dyrektor Miejskiego Żłobka
Jolanta Kaczyńska
Comments