Aktualności‎ > ‎

OGŁOSZENIE

opublikowane: 17 wrz 2019, 05:44 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 7 paź 2019, 02:51 ]

Dyrektor informuje, że wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Żłobka zostały ubezpieczone z dniem 1 września 2019r od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW obejmuje następujące świadczenia:

1.świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu -1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu

2. świadczenie progresywne – 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w PRZEDZIALE OD 61% DO100%

3. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej; 50% sumy ubezpieczenia jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru

4.świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu-suma ubezpieczenia 2000 zł, wypłacane jednorazowo

5. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

6. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia

7.świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)

8.zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku wypłacanie ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%

9. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady ( z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza): 200 zł

10. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych: 20%,

 

Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnienia w/w punktów proszę kierować do:

 KANCELARIA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA

„DORADCA” SYLWIA JASTRZĘBSKA

UL. SIENKIEWICZA 8, 08-110 SIEDLCE

TEL. 25 6339053, 535448944

Numer polisy ubezpieczeniowej jest dostępny dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w placówce.

Comments