Aktualności‎ > ‎

OGŁOSZENIE

opublikowane: 29 wrz 2014, 02:22 przez Administrator 1

OGŁOSZENIE

Wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Żłobka w roku 2014/2015 zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w Gothaer Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na kwotę 7 000 zł. Biuro Towarzystwa mieści się w Siedlcach przy ul. Sienkiewicz 8.

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje:

1)      Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

2)      Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego,

3)      Zasiłek z tytułu niezdolności do uczęszczania do żłobka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia,

4)      Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należytego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%,

5)      Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady: 200 zł,

Zakres dodatkowy:

1)      Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku,

2)      Świadczenie szpitalne (20 zł za dzień, nie więcej niż 400 zł).

Comments