Aktualności‎ > ‎

Bez nazwy

opublikowane: 13 maj 2019, 02:54 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka, informuję, że od maja 2019 r w naszej placówce został zatrudniony terapeuta integracji sensorycznej i logopeda.

Integracja sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów. Dziecko poznaje świat zmysłów tj.: wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych i dotykowych.

Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia, owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa.

Jednak, gdy z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.

Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych mogą się wówczas pojawiać dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu dziecka.

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym np:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych: cięcie nożyczkami, rysowanie itp.);
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • obniżona jakość pisma / rysunku;
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;
 • problemy emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD);.
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
 • z autyzmem, zesp. Aspergera;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;

Obok terapii SI ważne są również zajęcia z logopedą, które w tak wczesnym dzieciństwie odgrywają bardzo ważną rolę, stymulują dziecko na wielu płaszczyznach, przygotowując je do dalszego prawidłowego rozwoju, a także nauki.

W związku z tym terapeuci będą prowadzić obserwacje na grupach dzieci aby wybrać te, które kwalifikują się do terapii. Proszę również rodziców o zgłaszanie się do opiekunów jeśli posiadają opinię z poradni do terapii, bądź jeśli widzą niepokojące sygnały w zachowaniu swojego dziecka i chcą skorzystać z pomocy.

Terapie będą prowadzone tak rano (godz.8.30 -11 przed obiadem) jak i po południu (od godz.15-16.30). Dlatego proszę o odbieranie dzieci około godz.16. Godziny terapii będą Państwu przekazane indywidualnie.

Terapie będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem
Comments