ogłoszenie

opublikowane: 23 lis 2020, 05:18 przez Jolanta Kaczyńska

ZAPROSZENIE

Dnia 25 listopada obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla dzieci różne atrakcje miedzy innymi teatrzyk pt. "URODZINY MISIA", prace plastyczne w wykonaniu dzieci itd.
Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze dzieci.

OGŁOSZENIE

opublikowane: 19 lis 2020, 05:18 przez Jolanta Kaczyńska

 UWAGA!!!

W związku ze zbliżającym się Dniem Misia (25 LISTOPADA) i Mikołajem (6 GRUDNIA), bardzo proszę o dokonanie wpłaty na Radę Rodziców.
Miesięczna wpłata wynosi tylko 20 zł.    Grono rodziców od września nie dokonało jeszcze wpłaty.
Wpłaty są dobrowolne, ale nie chciałabym aby któreś dziecko było pokrzywdzone i nie dostało prezentów.
Pieniążki wpłacane na Radę Rodziców przeznaczone są dla dzieci.

Dyrektor Miejskiego Żłobka

OGŁOSZENIE

opublikowane: 16 wrz 2020, 05:20 przez Jolanta Kaczyńska

UWAGA!!!   Rozpoczynamy w żłobku terapię logopedyczną i integrację sensoryczną. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do indywidualnych spotkań z terapeutami w wyznaczonych dniach lub zgłaszanie dziecka do opiekunów grup.


Logopedia

SI

PONIEDZIAŁEK

-

PONIEDZIAŁEK

14-15

 

WTOREK

14-16

 

WTOREK

8-11

ŚRODA  

   14-16

 

ŚRODA

8-11

CZWARTEK

14-16

 

CZWARTEK

 

-

PIĄTEK 

14-15

 

PIĄTEK

 

-

 

Post bez tytułu

opublikowane: 27 sie 2020, 04:28 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE
Od 1 września 2020 wszystkie dzieci będą ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków. Bardzo proszę o wniesienie opłaty w kwocie 29 zł (opłata na cały rok) do 4 września.
Opłatę dokonujemy u opiekuna grupy bądź intendenta.
Dzieci będą ubezpieczone w InterRisk na kwotę 15 000zł.

Post bez tytułu

opublikowane: 24 sie 2020, 04:21 przez Jolanta Kaczyńska

UWAGA!!!

Rodzice posiadający KARTĘ DUŻEJ RODZINY LUB POBIERAJĄCY ZASIŁEK RODZINY, a chcący skorzystać ze zniżki w opłacie za żłobek, proszeni są o dostarczenie dokumentów - NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY tylko  Z NUMEREM MIASTA SIEDLCE, DECYZJĘ Z MOPR.
Dyrektor
Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

opublikowane: 20 sie 2020, 00:45 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 20 sie 2020, 23:40 ]

Szanowni Państwo !!

W związku ze wznowieniem funkcjonowania od września Miejskiego Żłobka w warunkach dostosowanych do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o zapoznanie się z treścią -Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa (zakładka POBIERALNIA), które obowiązują w placówce.

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania i złożenia w dniu przyprowadzenia dziecka – OŚWIADCZENIA oraz DEKLARACJI (zakładka POBIERALNIA) .
Podpisane dokumenty należy przekazać opiekunom podczas przekazywania dziecka pod ich opiekę. Brak podpisanego oświadczenia i deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do placówki.

Dnia 27.08.2020 i 28.08.2020 w godz. od 9.00 do 12.00 będzie można przynieść rzeczy (podane w zakładce -Informacja dla rodziców) i spotkać się z opiekunami.

Wszystkie nowe dzieci od września przez okres od tygodnia do dwóch będą przechodziły okres adaptacyjny. W tym czasie należy przyprowadzać dziecko na 2-3 godz. dziennie.

Dzieci z BIEDRONEK, PSZCZÓŁEK zostały podzielone na dwie grupy według listy dzieci przyjętych (na spotkaniu opiekunowie będą informować oraz będą listy z podziałem wywieszone do wglądu rodziców).

- Pierwsza grupa godz. 9.00-12.00

- Druga grupa godz. 12.30 – 15.30

Dzieci z grupy KRASNOLUDKI przychodzą wszystkie na godz. 9.00

Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku przychodzą według zasad zawartych w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA tj. przychodzą do godz. 8.00

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci i pracowników Miejskiego Żłobka liczymy na wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

ogłoszenie

opublikowane: 30 lip 2020, 01:12 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 30 lip 2020, 03:35 ]

UWAGA!!!

PRZESYŁAMY PROŚBĘ RODZICÓW JULKI, NASZEJ WYCHOWANKI O WŁĄCZENIE SIĘ W POMOC.
Pamiętajmy, że dobro, które dajemy innym zawsze do nas powraca.

Proszę, a raczej BŁAGAM O oddanie krwi dla mojej córeczki JULKI JADCZUJ, grupa O Rh+ (może być inna grupa) i rejestrowanie się w bazie potencjalnych DAWCÓW SZPIKU!!!

Konieczne jest wskazanie: JULIA JADCZUK, SPDSK (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny) w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, Klinika Onkologii i Hematologii

RODZICE JULKI
Liczymy na Was i z góry dziękujemy!!!

Post bez tytułu

opublikowane: 13 lip 2020, 00:50 przez Jolanta Kaczyńska

WAŻNE !!!

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka w Siedlcach, ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka korzystającego z usług Żłobka.

Opłata od miesiąca lipca będzie dokonywana z dołu na rachunek bankowy Żłobka.

Rodzice mają obowiązek wnieść ją do 15 dnia następnego miesiąca (za lipiec w sierpniu).

Bez nazwy

opublikowane: 9 lip 2020, 05:51 przez Jolanta Kaczyńska

WAŻNE !!!

W związku z opublikowanymi nowymi wytycznymi przez GIS dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dyrektor Miejskiego Żłobka informuje, że została dokonana rekrutacja uzupełniająca dzieci do placówki na rok 2020/2021.
Listy dzieci zostaną podane do wiadomości  rodzicom/opiekunom prawnym poprzez wywieszenie na drzwiach głównych placówki dnia 10 lipca 2020r o godz. 8.00.

W przypadku wystąpienia zaostrzenia wytycznych, listy dzieci mogą ulec zmianie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych DO ŻŁOBKA mają obowiązek złożenia - Potwierdzenia woli uczęszczania drogą elektroniczną do dnia 17 lipca 2020r.
Druk znajduje się w zakładce - POBIERALNIA.

UWAGA!!!
Wszystkie informacje związane z organizacją nowego roku 2020/2021 będą podawane na stronie żłobka.

Dyrektor Miejskiego Żłobka

OGŁOSZENIE

opublikowane: 22 cze 2020, 04:56 przez Jolanta Kaczyńska

UWAGA !!!

W związku z wymianą dźwigu towarowego w kuchni głównej Miejskiego Żłobka (wymiana jest niezbędna), Dyrektor informuje, że ulega zmianie funkcjonowanie placówki w miesiącu sierpniu.

Miejski Żłobek będzie czynny tylko do 14 sierpnia 2020 r.
Rozpoczęcie prac przewidziane jest na 17 sierpnia 2020 r a zakończenie do 28 sierpnia 2020 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

1-10 of 136