Post bez tytułu

opublikowane: 19 lis 2019, 00:58 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 19 lis 2019, 01:00 ]

Dzień Pluszowego Misia.

W dniu 25.11.2019r. (poniedziałek) zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Choć trudno w to uwierzyć, pluszowe misie już ponad stu lat towarzyszą dzieciom na całym świecie i do dziś pozostają jedną z najpopularniejszych zabawek. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.

Dla wszystkich dzieci przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji i niespodzianek.

Od samego rana wszystkie dzieci będzie witał MIŚ PLUSZOWY z niespodzianką.

O godz. 9.30 wszystkie dzieci zapraszamy na teatrzyk pt. „ O Niedźwiadku Fąfeluszku bardzo wielkim łakomczuszku”  oraz zabawę z misiami przy muzyce.

Tego dnia dzieci mogą przynieść swoje misie.

OGŁOSZENIE

opublikowane: 17 wrz 2019, 06:04 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 25 paź 2019, 03:24 ]

Rodzicu jeśli niepokoi cię rozwój mowy u twojego dziecka lub jego prawidłowy rozwój skorzystaj z bezpłatnej konsultacji terapeutycznej.

Dyrektor Miejskiego Żłobka zaprasza rodziców zainteresowanych do skorzystania z terapii logopedycznej i integracji sensorycznej ,które rozpoczęły się od miesiąca września.

Zapraszam również na konsultacje indywidualne z terapeutami:
Pani logopeda - poniedziałek i wtorek od godz. 15 -16.00
                        - środa od godz.7.30 - 8.30
Terapeuta integracji sensorycznej - poniedziałek od godz. 8 -11.00
                                                         piątek - od godz. 8-9.00

OGŁOSZENIE

opublikowane: 17 wrz 2019, 05:44 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 7 paź 2019, 02:51 ]

Dyrektor informuje, że wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Żłobka zostały ubezpieczone z dniem 1 września 2019r od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW obejmuje następujące świadczenia:

1.świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu -1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu

2. świadczenie progresywne – 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w PRZEDZIALE OD 61% DO100%

3. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej; 50% sumy ubezpieczenia jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru

4.świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu-suma ubezpieczenia 2000 zł, wypłacane jednorazowo

5. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

6. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia

7.świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)

8.zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku wypłacanie ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%

9. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady ( z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza): 200 zł

10. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych: 20%,

 

Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnienia w/w punktów proszę kierować do:

 KANCELARIA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA

„DORADCA” SYLWIA JASTRZĘBSKA

UL. SIENKIEWICZA 8, 08-110 SIEDLCE

TEL. 25 6339053, 535448944

Numer polisy ubezpieczeniowej jest dostępny dla RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w placówce.

OGŁOSZENIE

opublikowane: 3 wrz 2019, 04:33 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

Proszę rodziców o niedokonywanie wpłat za pobyt dziecka w żłobku do momentu otrzymania informacji w postaci tabeli od intendenta na swoją skrzynkę email.

Dyrektor

Jolanta Kaczyńska

Ogłoszenie

opublikowane: 10 cze 2019, 02:32 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

Dnia 27 czerwca o godz 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Miejskiego Żłobka na nowy
rok żłobkowy 2019/2020.
Na spotkanie zapraszam rodziców bez dzieci.

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW I ICH DZIECI ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00Bez nazwy

opublikowane: 6 cze 2019, 04:23 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

 

Dnia 25 czerwca 2019 r o godz. 14.30 odbędzie się uroczyste

pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola.

W programie:

- Występy dzieci

- Rozdanie dyplomów ukończenia żłobka

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie

opublikowane: 13 maj 2019, 04:52 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 13 maj 2019, 04:54 ]


 

                               

Dnia 31 maja 2019 r  zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na rodzinny piknik z okazji

„Dnia Rodziny”.

Impreza rozpocznie się o godz. 12.30.

W programie:

1.   Basen z piłeczkami,

2.  Karuzela

3.  Zjeżdżalnia „Różowy pałac”,

4.  Plac zabaw „Ocean”,

5.  Spotkanie z bajkowym zwierzętami,

6.  Słodki poczęstunek dla dzieci i rodziców,

Bardzo prosimy o przybycie wszystkich rodziców dzieci , które będą uczestniczyły w tej imprezie.

W przypadku złej pogody piknik odbędzie się w innym wyznaczonym terminie.

               

Bez nazwy

opublikowane: 13 maj 2019, 02:54 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka, informuję, że od maja 2019 r w naszej placówce został zatrudniony terapeuta integracji sensorycznej i logopeda.

Integracja sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów. Dziecko poznaje świat zmysłów tj.: wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych i dotykowych.

Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia, owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa.

Jednak, gdy z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.

Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych mogą się wówczas pojawiać dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu dziecka.

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym np:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych: cięcie nożyczkami, rysowanie itp.);
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • obniżona jakość pisma / rysunku;
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;
 • problemy emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD);.
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
 • z autyzmem, zesp. Aspergera;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;

Obok terapii SI ważne są również zajęcia z logopedą, które w tak wczesnym dzieciństwie odgrywają bardzo ważną rolę, stymulują dziecko na wielu płaszczyznach, przygotowując je do dalszego prawidłowego rozwoju, a także nauki.

W związku z tym terapeuci będą prowadzić obserwacje na grupach dzieci aby wybrać te, które kwalifikują się do terapii. Proszę również rodziców o zgłaszanie się do opiekunów jeśli posiadają opinię z poradni do terapii, bądź jeśli widzą niepokojące sygnały w zachowaniu swojego dziecka i chcą skorzystać z pomocy.

Terapie będą prowadzone tak rano (godz.8.30 -11 przed obiadem) jak i po południu (od godz.15-16.30). Dlatego proszę o odbieranie dzieci około godz.16. Godziny terapii będą Państwu przekazane indywidualnie.

Terapie będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem

Życzenia

opublikowane: 17 kwi 2019, 01:51 przez Jolanta Kaczyńska   [ zaktualizowane 17 kwi 2019, 02:05 ]


Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
Serdecznych spotkań w rodzinnym gronieŻyczy Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Żłobka w Siedlcach

Ogłoszenie

opublikowane: 15 kwi 2019, 01:26 przez Jolanta Kaczyńska

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Żłobka zatrudni do pracy pielęgniarkę na czas określony/ pełny etat.
Informacja o naborze znajduje się na stronie BIP.

1-10 of 103