OGŁOSZENIE

Od dnia 27 kwietnia 2021 r zgodnie z Harmonogramem rekrutacji będzie podana do publicznej wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Żłobka na rok 2021/2022.

Rodziców dzieci przyjętych do żłobka proszę o dopełnienie formalności i złożenie w wyznaczonym terminie zgodnie z przewidzianym Harmonogramem rekrutacji – POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do żłobka. Potwierdzenie należy wrzucić do wrzutki bądź przesłać elektronicznie na adres dyrektor@zlobek.siedlce.pl

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do żłobka mają prawo wniesienia do dyrektora placówki odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od opublikowania list. Druk odwołania znajduje się zakładce POBIERALNIA. Odwołanie należy wrzucić do wrzutki bądź przesłać elektronicznie na wyższy adres. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.